معاونت پژوهشي
  

معاون پژوهشي دانشكده

                     


مهندس عباسعلي رمضاني
 
مدرك : كارشناس ارشد اپيدميولوژي
مرتبه علمي:استاديار و عضو هيئت علمي
 پست الكترونيكي:   
ramazani_ab@bums.ac.ir
: تلفن تماس32381663 
   
 

  
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/11/08
تعداد بازدید:
917
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal