معرفي دانشكده
 

 دانشكده بهداشت باسابقه حدود22 سال ، ازابتدا به عنوان گروه بهداشت زير نظر آموزشكده پيراپزشكي ، و پس از مراحل پذيرش دوره هاي كارشناسي رشته هاي علوم بهداشتي منجمله كارشناسي بهداشت عمومي، كارشناسي مهندسي بهداشت محيط وكارشناسي مهندسي بهداشت حرفه اي به صورت مستقل رسماً درمهرماه 1389 بعنوان دانشكده بهداشت ازطريق وزارت متبوع پذيرفته گرديده است.  و هم اكنون در رشته هاي:

  

كارشناسي ارشد آموزش بهداشت وارتقا سلامت (ازمهرماه 1391) 

كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط (ازمهرماه 1392) 

كارشناسي ناپيوسته بهداشت محيط  

كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي  

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته بهداشت عمومي

كارشناسي پيوسته بهداشت محيط

 

          دانشجومي پذيرد.

                                                                                           

 

گروه هاي زيرمجموعه دانشكده بهداشت

 مهندسي بهداشت محيط             مديرگروه مهندسي بهداشت محيط: دكتر بهنام باريك بين

مهندسي بهداشت حرفه اي          مديرگروه مهندسي بهداشت حرفه اي: دكتر عبدالله غلامي

بهداشت عمومي                          مديرگروه بهداشت عمومي: دكتر انسيه نوروزي

اپيدميولوژي و آمار زيستي         مديرگروه اپيدميولوژي و آمار زيستي: مهندس عباسعلي رمضاني


 مسئول آموزش : مهندس حميدرضا عناني سراب

 

 اعضاي شوراي آموزشي دانشكده :

 

·       دكتربهنام باريك بين :(تلفن تماس:32381666)

·       دكترميترامودي:(تلفن تماس:32381660)

·       غلامرضاشريف زاده:(تلفن تماس:32381659)

·       دكتر فاطمه سلماني:(تلفن تماس:32381661)

·      مهندس عباسعلي رمضاني :(تلفن تماس:32381663)

·       دكتر عباس جوادي :(تلفن تماس:32381663)

·       دكترحسن اميرآبادي زاده  :(تلفن تماس:32395690)

·       ام البنين معتمدرضايي:(تلفن تماس:32381662)

·       نرگس معاشري:(تلفن تماس:32381652)

·       مهندس طاهرشهرياري :(تلفن تماس:32381666)

·       مهندس محمدحامد حسيني:(تلفن تماس:32381664)

·      مهندس محمودصادقي خراشاد:(تلفن تماس:32395431)

·      دكتر انسيه نوروزي:(تلفن تماس:32381653)        

·      دكتر فاطمه حسين زاده چهكندك: (تلفن تماس : 32381658)

.        دكتر نگين ناصح : ( تلفن تماس : 32381655 )  

          دكتر الهام انصاري فر : ( تلفن تماس : 32381660)

     ·      مهندس حميدرضاعناني سراب  :(تلفن تماس:32381657

·      نرجس خندان  :(تلفن تماس:32381667)

·      حانيه مهربان :(تلفن تماس:32381670)

 

  اعضاي شوراي پژوهشي دانشكده :

·       دكتربهنام باريك بين :(تلفن تماس:32381666)

·       دكترعلي نقي زاده :(تلفن تماس:32381665)

·       دكترميترا مودي:(تلفن تماس:32381660)

·       غلامرضا شريف زاده:(تلفن تماس:32381659)

·       نرگس معاشري:(تلفن تماس:32381652)

·       دكترمريم خدادادي:(تلفن تماس:32381661)

·       مهندس عباسعلي رمضاني :(تلفن تماس:32381663)

·       مهندس وحيده ابوالحسن ن‍‍‍‍ژاد :(تلفن تماس:32381652)

·       دكتر انسيه نوروزي:(تلفن تماس:32381653)

·      دكترالهه الله ياري  :(تلفن تماس:32381661)

·      دكتر عبدالله غلامي : ( تلفن تماس : 32381664)

·      دكتر طيبه زينلي : (تلفن تماس :32381653)

·       دكتر جواد قدوسي نژاد : (تلفن تماس : 32381658)

.   سيده فاطمه رحيمي :(تلفن تماس:32381656)

 

     


   كارشناسان دانشكده

·       فاطمه دلاكه ( كارشناس بهداشت حرفه اي ، مسئول دفتر دانشكده):(تلفن تماس:32381651(

·       حديقه دري ) كارشناس ارشد شيمي ):(تلفن تماس:32381668(

·       مهندس محمدرضا نبويان(كارشناس ارشدمهندسي بهداشت محيط):(تلفن تماس:32381668(

·        سيده فاطمه رحيمي (كارشناس ارشد آموزش بهداشت):(تلفن تماس:32381656(

·       مهندس حميدرضا عناني(كارشناس بهداشت محيط ، مسئول آموزش): (تلفن تماس:32381657(

·       مريم بهلگردي )كارشناس بهداشت عمومي)): تلفن تماس:32381654(

·       شيما بهداني و فرزانه ميري(كارشناس روانشناسي باليني):(تلفن تماس:32381655(

·       نرجس خندان(كارشناس علوم تربيتي):(تلفن تماس:32381667(

·       حانيه مهربان(كارشناس ارشد مديريت آموزش):(تلفن تماس: 32381670)

·       مهندس فاطمه سلماني(كارشناس مهندسي كامپيوتر نرم افزار،رابط وب سايت دانشكده) : ( تلفن تماس: 32381655)

·       حوريه خدابخشي ( كارشناس ارشد سلامت سالمندي ) : ( تلفن تماس : 32381671 )

      .    مرضيه مقني (كارشناس ارشد ميكروب شناسي پزشكي) : ( تلفن تماس: 32381668 )
      .    سارا زماني ( كارشناس بهداشت عمومي ) : ( تلفن تماس: 32381656 )
     .    الهه عنايتي فر ( كارشناس ارشد آموزش بهداشت ) : (تلفن تماس: 32381653 )
     .   عادل دليلي ( كارشناسي بهداشت محيط ) : ( تلفن تماس : 32381669 )

 

 

      

 

  


 
 

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/09
تعداد بازدید:
3280
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal