رياست

 

 

رئيس دانشكده

           

  
 
       آموزش بهداشت PhD :مدرك
مرتبه علمي:استاد و عضو هيئت علمي
 پست الكترونيكي:
 : تلفن تماس32381650
فكس: 31631651
              

 
 
مسئول دفتر دانشكده: فاطمه دلاكه (تلفن تماس : 32381651)
مسئول امور اداري دانشكده:آقاي صادقي

 
وظايف مسئول دفتر :

1. ثبت نام دانشجويان جديدالورود در شروع سال تحصيلي جديد و ثبت نامه هاي معرفي به امور دانشجويي براي كارت تغذيه و خوابگاه

2. ثبت انتخاب واحد و تأييديه و حذف و اضافه دانشجويان و ارسال به آموزش كل دانشگاه

3. ثبت فرمهاي مختلف دانشجويان و مهماني و نقل و انتقالات و ارسال به آموزش كل

4. ثبت و ارسال نمرات دانشجويان و ارسال به آموزش كل

5. ثبت فرمهاي اطلاعات دروس و ارجاع به مديران گروه

6. ثبت ابلاغهاي تدريس اساتيد و ارسال به معاونت آموزشي پژوهشي معاونت بهداشتي

7. ثبت ابلاغ هاي امتحانات كليه اساتيد

8. جمع آوري صورتجلسات امتحان و نمرات و ارسال به بايگاني دانشكده در پايان امتحانات

9. تحويل مدارك از دانشجويان فارغ التحصيل و ارسال به آموزش دانشكده جهت تكميل فرمها و مجدداً برگشت به دفتر جهت ثبت و ارسال به آموزش كل دانشگاه

10. پاسخگويي ارباب رجوع دفتر رياست

  11.بررسي نامه هاي اتوماسيون
 12.بررسي نامه هاي اتوماسيون  
 13.ساير امور محوله

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/01/26
تعداد بازدید:
4663
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal