معاونت آموزشي
  

معاون آموزشي دانشكده

                     

خانم معاشري

 
مدرك: فوق ليسانس پرستاري - بهداشت جامعه
مرتبه علمي:مربي و عضو هيئت علمي
 پست الكترونيكي:n.moasheri@yahoo.com
:   تلفن تماس32381652
فكس: 31631651-056
   

 
 شرح وظايف
 شرح وظايف حوزه آموزشي:

-  نظارت بر فعاليتهاي آموزشي دانشكده و ارائه گزارش آن در پايان ترم به رياست دانشكده

-   نظارت در برنامه هاي آموزشي با توجه به آخرين پيشرفتها و تغييرات و ارائه آن به مراجع ذيربط

-   نظارت بر حسن برگزاري جلسات گروههاي آموزشي و ارائه گزارش آن در پايان هر ترم به رياست دانشكده

-   پيشنهاد نيازهاي مالي و ساير ملزومات مورد نياز گروههاي آموزشي به رياست دانشكده

-   ارزيابي عملكرد فعاليتهاي مديران و اعضاء گروه در پايان هر ترم تحصيلي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

-   شركت در شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه و پيگيري اجراي مصوبات آن و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

-   نظارت بر عملكرد اساتيد راهنما و ارائه گزارش آن در پايان هر ترم به رياست دانشكده

-   محاسبه معادل سازي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

-   همكاري و مشاركت در فرآيند جذب نيروهاي مورد نياز دانشكده

-   نظارت بر عملكرد امور آموزش دانشكده و ارائه گزارش فعاليتهاي انجام شده در پايان هر ترم به رياست دانشكده

-   نظارت بر حسن اجراي امتحانات تئوري و عملي و ارائه گزارش آن به رياست دانشكده

-   ارائه گزارش عملكرد سالانه با توجه به فعاليتهاي آموزشي انجام شده

  
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/09
تعداد بازدید:
3721
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal